تصویب خرید تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی محیط‎های آبی در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

آلودگی نفتی

آلودگی نفتی

مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران گفت: تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات مقابله با  آلودگی نفتی در محیط های آبی پس از پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از سوی این مدیریت در دو هزار و صد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در دی ماه امسال مطرح و به تصویب اعضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، مانی عبدالله زاده راد گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‎های نفتی و بهره برداری از میادین نفتی مشترک با کشور عراق و استقرار تاسیسات و خطوط لوله انتقال نفت میادین نفتی در حوزه تالابی غرب کارون (هورالعظیم)، به استناد ماده (۱) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‎ها شود ممنوع است، به همین دلیل به منظور حفظ آمادگی و پیشگیری از انتقال هر گونه آلودگی ناشی از فعالیت های نفتی به تالاب هورالعظیم و کنترل و کاهش پیامدهای حاصل از آن، داشتن تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در محیط های آبی الزامی است.

وی افزود:‌ با تصویب این مصوبه، شرکت نفت و گاز اروندان می تواند به منظور کاهش پیامدها و تبعات زیست محیطی ناشی از انتشار آلودگی‎های نفتی احتمالی در رودخانه ‎ها و تالاب‎های مجاور تاسیسات آن شرکت نسبت به خرید تجهیزات درخواستی در حد اعتبار مصوب اقدام کند.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‎ها شود ممنوع است، به همین دلیل به منظور حفظ آمادگی و پیشگیری از انتقال هر گونه آلودگی ناشی از فعالیت های نفتی به تالاب هورالعظیم و کنترل و کاهش پیامدهای حاصل از آن، داشتن تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در محیط های آبی الزامی است.وی افزود:‌ با تصویب این مصوبه، شرکت نفت و گاز اروندان می تواند به منظور کاهش پیامدها و تبعات زیست محیطی ناشی از انتشار آلودگی‎های نفتی احتمالی در رودخانه ‎ها و تالاب‎های مجاور تاسیسات آن شرکت نسبت به خرید تجهیزات درخواستی در حد اعتبار مصوب اقدام کند.