اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

[secondary_title]

مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفتخیز جنوب شد

علمدار متولي

ابراهیم پیرامون

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفتخیز جنوب شد.

گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییمبه گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییمبه گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییمبه گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییمبه گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی ، مهندس ابراهیم پیرامون مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب شدگفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار