فرماندار مسجدسلیمان عنوان کرد:تشدید اقدامات پیشگیرانه در مسجدسلیمان

اقدامات پیشگیرانه

اقدامات پیشگیرانه

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، دکتر پاکدل با اعلام این خبر گفت:با توجه به افزایش تعداد بیماران بستری و مثبت کرونا اقدامات پیشگیرانه در شهرستان مسجدسلیمان تشدید خواهد شد.
فرماندار مسجدسلیمان ضمن تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت:با توجه به اینکه صنوف یکی از مکان های پرتجمع محسوب می شوند از امروز ۱۱ تیرماه نظارت بر چگونگی رعایت بهداشت و توصیه های پیشگیرانه در صنوف بیشتر خواهد شد.
وی در پایان گفت:از عصر امروز(۱۱ تیرماه) کلیه صنوف شهرستان مسجدسلیمان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی سریعا پلمپ خواهند شد.

از عصر امروز(۱۱ تیرماه) کلیه صنوف شهرستان مسجدسلیمان ملزم به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی هستند/در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی سریعا پلمپ خواهد شدبه گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، دکتر پاکدل با اعلام این خبر گفت:با توجه به افزایش تعداد بیماران بستری و مثبت کرونا اقدامات پیشگیرانه در شهرستان مسجدسلیمان تشدید خواهد شد.فرماندار مسجدسلیمان ضمن تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت:با توجه به اینکه صنوف یکی از مکان های پرتجمع محسوب می شوند از امروز ۱۱ تیرماه نظارت بر چگونگی رعایت بهداشت و توصیه های پیشگیرانه در صنوف بیشتر خواهد شد.
وی در پایان گفت:از عصر امروز(۱۱ تیرماه) کلیه صنوف شهرستان مسجدسلیمان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی سریعا پلمپ خواهند شد.پرتجمع محسوب می شوند از امروز ۱۱ تیرماه نظارت بر چگونگی رعایت بهداشت و توصیه های پیشگیرانه در صنوف بیشتر خواهد شد.
وی در پایان گفت:از عصر امروز(۱۱ تیرماه) کلیه صنوف شهرستان مسجدسلیمان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی سریعا پلمپ خواهند شد.