اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای دریافت کارت سوخت : باجه‌های پُست روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه باز است

باجه‌های پست

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد که همه باجه‌های پست امروز (جمعه، ۲۴ آبان‌ماه) برای تحویل کارت هوشمند سوخت خودروها باز است.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پست ایران همه باجه‌های معطله دفاتر پستی جمعه ۲۴ آبان‌ماه باز و آماده خدمت‌رسانی (برای دریافت کارت هوشمند سوخت) هستند.

براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه (۲۴ آبان‌ماه) به کارت هوشمند سوخت شخصی آن‌ها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.

در این اطلاعیه آمده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفاً با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.

بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود، همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد که همه باجه‌های پست امرو(جمعه، ۲۴ آبان‌ماه) برای تحویل کارت هوشمند سوخت خودروها باز است.به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پست ایران همه باجه‌های معطله دفاتر پستی جمعه ۲۴ آبان‌ماه باز و آماده خدمت‌رسانی (برای دریافت کارت هوشمند سوخت) هستند.براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده استبراساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه (۲۴ آبان‌ماه) به کارت هوشمند سوخت شخصی آن‌ها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره