امضای تفاهم نامه میان اتاق تعاون و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری

با هدف کاهش تصدی گری دولت، تفاهم نامه ای میان اتاق تعاون و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، با هدف کاهش تصدی گری دولت و توانمند سازی بخش های غیر دولتی از طریق برون سپاری و با اولویت بخش تعاونی، روز یکشنبه ۶ بهمن ماه،  تفاهم نامه همکاری میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و اتاق تعاون استان با حضور کارشناسان حوزه تعاون، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون استان منعقد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در آیین مبادله تفاهمنامه بر نقش و جایگاه بالفعل و بالقوه اتاق تعاون به عنوان پارلمان غیر دولتی بخش تعاونی و لزوم توانمند سازی اتاق ها به عنوان بازوی اجرایی وزارت تعاون در واگذاری امور و بهبود فضای کار و کسب برای تعاونگران تاکید کرد.
وی هدف این تفاهم نامه را کاهش تصدی گری دولت و توانمند سازی اتاق ها عنوان کرد و درباره دستاورد های این تفاهم نامه گفت: هم افزایی و اتحاد ظرفیت های بخش های دولتی و تعاونی در توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و توانمند سازی تعاونی ها از جمله این دستاوردها است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان بر لزوم بازبینی قوانین و مقررات بخش تعاونی و رفع موانع کار و کسب برای تعاونگران و تسریع در رویکرد الکترونیکی امور اداری و کاهش مراجعات مردمی به ادارات تاکید کرد.
در ادامه ایمان سرداری، رئیس اتاق تعاون استان با اشاره به اهمیت عنصر هماهنگی میان اتاق و اداره کل تعاون در حل مشکل ها و توانمند سازی تعاونی ها، توسعه و ترویج فرهنگ کار و تلاش در قالب شرکت های تعاونی، حسن انجام امور تصدی گری وزارت تعاون را اولویت و دغدغه اصلی اتاق دانست.

در ادامه ایمان سرداری، رییس اتاق تعاون استان با اشاره به اهمیت عنصر هماهنگی میان اتاق و اداره کل تعاون در حل مشکل ها و توانمند سازی تعاونی ها، توسعه و ترویج فرهنگ کار و تلاش در قالب شرکت های تعاونی، حسن انجام امور تصدی گری وزارت تعاون را اولویت و دغدغه اصلی اتاق دانست.