عبدالرحمن نیک سرشت:تغییر دکتر شریعتی به صلاح دولت نیست

دکتر شریعتی

دکتر شریعتی

امروز کلیپی در فضای مجازی دیدم که به پاس ذکر خاطره ی مقام معظم رهبری از حضور موثر شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس که در جریان سیل پارسال خوزستان به اشتراک گذاشته شد، که متاسفانه، تهیه کنندگان آن کلیپ در بخش هایی از آن فیلم که استاندار خوزستان در کنار این بزرگواران دیده می شود را با شعبده ای فنی سانسور نمود.

به هرحال، محض اطلاع بزرگان نظام و افکار عمومی باید عرض شود که معضلات و مشکلات استان خوزستان سانسور ناشدنی است و ایضا، قرار نیست، چنانچه هر مدیر ارشدی با دار و دسته ای، یا با محافل سیاسی خاصی به اختلاف بیفتد، آنگاه طرف های مقابل در بازار گرمی گروه های فشار و با ساپورت جماعت سوت زن بتوانند به همین سادگی در رای تصمیم گیران اثرگذار باشند.

الغرض، شاید بروز این گونه حرکات منفی در پایتخت و دیگر کلانشهر ها، آنچنان مشکلات زیادی را نیافریند و نیز تاثیرات خسارتباری را به جای نگذارد ولی چنانچه این گونه مسایل در خوزستان رسم شود در آن صورت بعید می دانیم که بعدها، بشود براحتی آن را جمع کرد.

به هر جهت استانداران، در انجام ماموریت خطیر خود، باید اتوریته، قاطعیت و جدیت داشته باشند و انصافا، دکتر شریعتی با تمام نقدهایی که پیرامون کار او بوده بدرستی نشان داده که بعد از عزل مقتدایی توانسته در مقابله با بحران های جور واجور و نیز فشارهای ناشی از مطالبات حداکثری مردم خوزستان را که روی دوش دولت سنگینی می کرد با صبوری، متانت، تعامل و کار میدانی طاقت فرسا، شجاعانه بردارد، مخصوصا، در همین سال پایانی کار دولت، که مجلس یازدهم موضع ناهمسویی با دولت دارد و نقش شریعتی در تعامل با نمایندگان موثر می افتد.

به نظر نگارنده، تغییر شریعتی علاوه بر این که مخل تمرکز دولت در مدیریت خوزستان می شود بلکه زمینه ی کار مفید را برای مدیریت قاطعانه ی استاندار بعدی که باید زیر تلنباری از بحران ها انجام وظیفه نماید، نامساعد می سازد.

والسلام