رنگین کمانی از رای اقوام و احزاب با سیدرضا فلاحی مقدم

سیدرضا فلاحی مقدم

سیدرضا فلاحی مقدم

با تائید سیدرضا فلاحی مقدم،فصل تازه ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۸ در اهواز گشوده شد.
سیدرضا فلاحی مقدم با رزومه ی مدیریتی درخشان که در ادامه ذکر خواهم نمود و رایی که متشکل از رنگین کمانی از احزاب و اقوام خوزستانی میباشد، میتواند پدیده ی اول انتخابات این دوره ی اهواز باشد. او که درمیان دوستانش و آنهائیکه اورا میشناسند به رفاقت،وفاداری،حسن خلق و از همه مهمتر انسانیت شهرت دارد، آمده است تا باردیگر با گذاشتن تمام توان خود اهواز مستهلک و خسته را جلا و رونقی دوباره بدهد.
سیدرضا فلاحی مقدم که از پشتیبانی نخبگان،فرهیختگان،چهره های دانشگاهی و اقوام شریف خوزستانی مانند لر و عرب برخوردار است، میتواند بیانگر اتحاد محکم و جدایی ناپذیر اقوام خوزستان باشد و هم میتواند با رای قاطع و محکمی که بدست می آورد مجلس شورای اسلامی نه فقط برای اهواز ، که فریاد مردم مظلوم و رنج کشیده ی خوزستان باشد.
پیشینه ی او به ما میگوید که مدیری محکم،مبارز و آشتی ناپذیر با فساد به انتخابات آمده است که حضورش میتواند آغازگر راهی روشن و پرامید برای خوزستان و بویژه اهواز باشد.
امروز بر همه ی فعالان سیاسی،اجتماعی ومردم اهواز تکلیف است که با حمایت قاطع و همه جانبه از فرزند شجاع و پرتلاش خوزستان،برگی نو در صفحه ی تاریخ خوزستان رقم بزنند.
وعده ی ما ۲اسفند پای صندوق های رای

۳۰ دیماه ۹۸ / بابک طهماسبی

با تائید سیدرضا فلاحی مقدم،فصل تازه ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۸ در اهواز گشوده شد.
سیدرضا فلاحی مقدم با رزومه ی مدیریتی درخشان که در ادامه ذکر خواهم نمود و رایی که متشکل از رنگین کمانی از احزاب و اقوام خوزستانی میباشد، میتواند پدیده ی اول انتخابات این دوره ی اهواز باشد. او که درمیان دوستانش و آنهائیکه اورا میشناسند به رفاقت،وفاداری،حسن خلق و از همه مهمتر انسانیت شهرت دارد، آمده است تا باردیگر با گذاشتن تمام توان خود اهواز مستهلک و خسته را جلا و رونقی دوباره بدهد.
سیدرضا فلاحی مقدم که از پشتیبانی نخبگان،فرهیختگان،چهره های دانشگاهی و اقوام شریف خوزستانی مانند لر و عرب برخوردار است، میتواند بیانگر اتحاد محکم و جدایی ناپذیر اقوام خوزستان باشد و هم میتواند با رای قاطع و محکمی که بدست می آورد مجلس شورای اسلامی نه فقط برای اهواز ، که فریاد مردم مظلوم و رنج کشیده ی خوزستان باشد.