آموزش های فنی و تخصصی در مجتمع آموزش فنون مناطق نفت خیز جنوب توسعه می یاید

توسعه آموزش های فنی و تخصصی در دستور کار مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و معاونان و روسای این مدیریت از امکانات و توانمندی های مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بازدید و با رئیس و مسئولان این مجتمع دیدار و گفت و گو کردند.

مدیرتولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این دیدار اظهار کرد: آموزش جزو وظایف سازمانی کارکنان است و با توجه به تغییر شرایط و پیشرفت تکنولوژی همه کارکنان در تمام رده ها باید برای آموزش و فراگیری دانش روز وقت بگذارند.

مهندس سعید کوتی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان یک دانشگاه است، گفت: مجتمع آموزش فنون اهواز توانمندی های قابل توجهی دارد که باید از آنها به صورت بهینه استفاده کرد.

رئیس مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با تشریح امکانات و ظرفیت های آموزشی این مجتمع، بیان کرد: در این مجتمع آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه های مدیریت، ایمنی، بالادستی نفت و گاز و فنی و تخصصی ارائه می شوو و علاوه بر مناطق نفت خیز جنوب بسیاری از شرکت های نفتی متقاضی بهره مندی از این دوره ها هستند.

مهندس علی صفی خانی، توسعه آموزش های فنی و تخصصی در این مرکز را یادآور شد و گفت: با توجه به امکانات موجود در نظر داریم دوره های فنی و تخصصی را از جمله کنترل فوران چاه، شبیه ساز حفاری و ایمنی را ارتقا دهیم.

مجتمع آموزش فنون اهواز درسال ۱۳۸۱ احداث شد و دارای حدود ۳۵ هزار متر مربع فضای آموزشی و خدماتی، آزمایشگاه ها و کارگاه های متعدد است.

تخصصی در حوزه های مدیریت، ایمنی، بالادستی نفت و گاز و فنی و تخصصی ارائه می شو