دو انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

مناطق نفتخیز جنوب

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، با صدور حکمی از سوی مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آقای شهرام وردک به عنوان رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.

همچنین احمد محمدی در حکمی دیگر آقای رضا طاهری مسئول قبلی روابط عمومی این شرکت را به سمت مشاور مدیرعامل در حوزه مسئولیت های اجتماعی منصوب کرد.

همچنین در این حکم از زحمات آقای دلاور سلجوقی که در چندسال اخیر امور مسئولیت های اجتماعی را پیگیری می کردند تشکر و قدردانی شد.