مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب : حفاری و تعمیر ۱۱ حلقه چاه نفت در خوزستان آغاز شد/ افزایش تولید ۱۹هزار بشکه در پایان عملیات

مناطق نفت‌خیز جنوب

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اعلام آغاز عملیات حفاری ۹ حلقه و تعمیر ۲ حلقه چاه نفتی گفت: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت به‌میزان ۱۹هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

احمد محمدی با اشاره به طرح توسعه ۲۸ مخزن در قالب قراردادهای عملیات‌محور، اظهار داشت: این طرح از سال ۹۷ در ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده که با اجرای آن ۲۸۲ حلقه چاه نفت حفاری و ۱۴۳ حلقه چاه نیز تعمیر می‌شود.

وی افزود: با پایان یافتن این طرح ۸۰ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب شروع به کار می‌کند و میزان تولید نفت را ۳۴۱ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی یک بسته قراردادی از طرح توسعه ۲۸ مخزن در ۲ مخزن نفتی آسماری و بنگستان در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری آغاز شده و کار حفاری چاه‌های آن درحال انجام است.

محمدی اعلام کرد: براساس بسته قراردادی مقرر شده که در این ۲ مخزن عملیات حفاری ۹ حلقه و تعمیر ۲ حلقه چاه نفتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌میزان ۱۹ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ادامه از نهایی شدن یک بسته قراردادی دیگر خبرداد و گفت: بسته قراردادی طرح توسعه مخزن آسماری پازنان نیز نهایی و کار اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: ۲ بسته از طرح توسعه ۲۸ مخزن در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است که مخازن آسماری، بنگستان رامشیر و آسماری پازنان را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اعلام آغاز عملیات حفاری ۹ حلقه و تعمیر ۲ حلقه چاه نفتی گفت: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت به‌میزان ۱۹هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اعلام آغاز عملیات حفاری ۹ حلقه و تعمیر ۲ حلقه چاه نفتی گفت: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت به‌میزان ۱۹هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.