اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

[secondary_title]

هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزودی برگزار می کند: بررسی دقیق عملکرد ١٠ ماهه ی نمایندگان خوزستان

بابک طهماسبی

نمایندگان خوزستان

بابک طهماسبی

هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در نظر دارد به منظور بررسی دقیق عملکرد ١٠ ماهه ی نمایندگان خوزستان و تنویر افکار عمومی مردم شریف خوزستان و نیز حوزه های انتخابیه ی نمایندگان؛به انتشار گزارشاتی دقیق و موشکافانه از عملکرد آنها اقدام نماید.
بدیهی است که چنانچه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی گزارشات عملکردی دارند که تمایل دارند به اطلاع مردم استان در سطح وسیع و فراگیر برسد می توانند با تماس و ارسال این گزارشات ما را در تهیه ی هرچه جامع تَر زحمات خود طی مدت حضور همراهی نمایند.

تماس:٠٩١٢۴١٩۵٨١٨/بابک طهماسبی

هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در نظر دارد به منظور بررسی دقیق عملکرد ١٠ ماهه ی نمایندگان خوزستان و تنویر افکار عمومی مردم شریف خوزستان و نیز حوزه های انتخابیه ی نمایندگان؛به انتشار گزارشاتی دقیق و موشکافانه از عملکرد آنها اقدام نماید.بدیهی است که چنانچه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی گزارشات عملکردی دارند که تمایل دارند به اطلاع مردم استان در سطح وسیع و فراگیر برسد می توانند با تماس و ارسال این گزارشات ما را در تهیه ی هرچه جامع تَر زحمات خود طی مدت حضور همراهی نمایند.نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی گزارشات عملکردی دارند که تمایل دارند به اطلاع مردم استان در سطح وسیع و فراگیر برسد می توانند با تماس و ارسال این گزارشات ما را در تهیه ی هرچه جامع تَر زحمات خود طی مدت حضور همراهی نمایند.هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در نظر دارد به منظور بررسی دقیق عملکرد ١٠ ماهه ی نمایندگان خوزستان و تنویر افکار عمومی مردم شریف خوزستان و نیز حوزه های انتخابیه ی نمایندگان؛به انتشار گزارشاتی دقیق و موشکافانه از عملکرد آنها اقدام نماید.بدیهی است که چنانچه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی گزارشات عملکردی دارند که تمایل دارند به اطلاع مردم استان در سطح وسیع و فراگیر برسد می توانند با تماس و 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار