بررسی موضوع گازسوز کردن خودروها در کمیسیون انرژی مجلس

کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی

موضوع گازسوز کردن خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، اسدالله قره‌خانی در نشست عصر دیروز (دوشنبه، هفتم بهمن‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت درباره آخرین وضع گازسوز کردن خودروها برگزار شد اشاره کرد و گفت: مسئولان و کارشناسان وزارت نفت در این نشست از صرفه‌جویی مصرف بنزین با آغاز طرح سهمیه‌بندی خبر داده و عنوان کردند که برای گازسوز کردن خودروها همچون تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و شخصی)، اتوبوس، وانت و … برنامه‌های منسجمی وجود دارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست مطرح شد که در بخش نخست اجرای این طرح، برای دوگانه سوز کردن همه تاکسی‌ها اقدام‌هایی انجام شده که این طرح به‌زودی به سرانجام می‌رسد.

موضوع گازسوز کردن خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، اسدالله قره‌خانی در نشست عصر دیروز (دوشنبه، هفتم بهمن‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت درباره آخرین وضع گازسوز کردن خودروها برگزار شد اشاره کرد و گفت: مسئولان و کارشناسان وزارت نفت در این نشست از صرفه‌جویی مصرف بنزین با آغاز طرح سهمیه‌بندی خبر داده و عنوان کردند که برای گازسوز کردن خودروها همچون تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و شخصی)، اتوبوس، وانت و … برنامه‌های منسجمی وجود دارد.کارشناسان وزارت نفت درباره آخرین وضع گازسوز کردن خودروها برگزار شد اشاره کرد و گفت: مسئولان و کارشناسان وزارت نفت در این نشست از صرفه‌جویی مصرف بنزین با آغاز طرح سهمیه‌بندی خبر داده و عنوان کردند که برای گازسوز کردن خودروها همچون تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و شخصی)، اتوبوس، وانت و … برنامه‌های منسجمی وجود داردکارشناسان وزارت نفت درباره آخرین وضع گازسوز کردن خودروها برگزار شد اشاره کرد و گفت: مسئولان و کارشناسان وزارت نفت در این نشست از صرفه‌جویی مصرف بنزین با آغاز طرح سهمیه‌بندی خبر داده و عنوان کردند که برای گازسوز کردن خودروها همچون تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و شخصی)، اتوبوس، وانت و … برنامه‌های منسجمی وجود دارد