برگزاری نخستین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر مارون

 

نخستین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در سال ۹۸ باحضور رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد .
 مدیر عامل این شرکت ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه کارکنان شرکت و تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در میان وظایف دینی از اولویت عملی برخوردار است، گفت: این امر باعث بوجود آمدن محیطی مناسب در حوزه های کاری، اجتماعی و مذهبی می گردد.
مهندس حمید کاویان افزود: فعال سازی بیش از پیش این شورا و ایجاد کمیته های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در سازمان، موجبات تحقق اهداف شرکت در حوزه ی تبیین واجبات دینی و پیشگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی منتج از عدم آگاهی را فراهم خواهد آورد .
طاهر نژاد، رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر مناطق نفتخیز جنوب نیز بر نقش مهم این فریضه در ابعاد مختلف زندگی شخصی و فعالیت کاری افراد تاکید کرد و گفت: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر صنعت نفت عملکرد خوب و تاثیر گذاری داشته اند و در کل، این فریضه به صورت گسترده ای در خانواده بزرگ مناطق نفتخیز جنوب نهادینه شده است .
در پایان حکم ریاست شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به مدیر عامل این شرکت تسلیم شد و سایر اعضا نیز حکم عضویت خود را از مهندس حمید کاویان دریافت کردند