تعمیرات اساسی چهار سکوی تولیدی فازهای ۴ و ۵، ۱۰ و ۱۶ پارس جنوبی به پایان رسید.

 

تعمیرات اساسی سالانه دو سکوی فازهای ۴ و ۵ (SPD۶ و SPD۵)، سکوهای فاز ۱۰ و ۱۶ پارس جنوبی در بخش‌های کارگاهی، مکانیک، برق و ابزار دقیق، بازرسی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با موفقیت پایان یافت.

هر کدام از سکوهای فازهای یادشده، با توان و ظرفیت تولید ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در روز به بهره‌برداری رسیده است.

عملیات تعمیرات سالانه سکوی فاز چهار، در مدت هفت روز با انجام ۶۰۷ دستور کار و ۳ هزار و ۴۴۷ نفر ساعت کار و در سکوی فاز پنج نیز در هفت روز کاری با انجام ۶۵۷ دستور کار و ۵ هزار و ۴۰ نفر ساعت کار به پایان رسید.

این عملیات در سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبیپارس جنوبی در بازه زمانی ۱۰ روز، با انجام ۲ هزار و ۶۰ نفر ساعت کار و همچنین در سکوی فاز ۱۰ در مدت هفت روز با انجام ۶۱۴ دستور کار و ثبت ۳ هزار و ۱۰۰ نفر ساعت کار ایمن، جمعه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به پایان رسید.

بر اساس برنامه مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس قرار است تا اوایل پاییز امسال، برنامه تعمیرات سالانه سکوهای تحت راهبری این مدیریت به پایان برسد.

تعمیرات سالانه سکوهای میدان گازی پارس جنوبی با هدف تولید ایمن و پایدار گاز، جلوگیری از کاهش تولید احتمالی به‌ویژه در فصل زمستان و تلاش برای تامین حداکثری تولید گاز از پارس جنوبی درحال اجرا است.