ضرورت مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت در مخازن آسماری و بنگستان

رئیس اداره مطالعات مهندسی مخازن شرکت نفت مناطق مرکزی از انجام مطالعات آزمایشگاهی ازدیاد برداشت مخازن آسماری و بنگستان خبر داد. 

 رئیس اداره مطالعات مهندسی مخازن شرکت نفت مناطق مرکزی بر ضرورت مطالعه ازدیاد برداشت در مخازن آسماری و بنگستان تاکید کرد و گفت: مطالعات ازدیاد برداشت در مرحله آزمایشگاهی انجام خواهد شد تا با توجه به نتایج آن، مراحل تست پایلوت و طرح جامع ازدیاد برداشت هر دو مخزن اعمال شود.

علیرضا جهان‌خواه به برنامه‌های از پیش تعیین شده در فازهای مختلف پروژه ازدیاد برداشت از مخازن آسماری و بنگستان اشاره کرد و افزود: با توجه به فازهای مختلف این پروژه نظیر جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و آغاز مطالعات آزمایشگاهی، برنامه‌ای در دست اقدام داریم که بر اساس آن، فازهای بعدی با توجه به نتایج به‌دست آمده در فازهای ابتدایی تعریف خواهد شد.

سرپرست پروژه دانان در شرکت نفت مناطق مرکزی به انجام فازهای دو مخزن آسماری و بنگستان میدان دانان اشاره کرد و گفت: این پروژه دارای دو فاز است  که در فاز نخست آن بررسی خواص سنگ و سیال و در فاز دوم امکان افزایش بازیافت میدان برای این دو مخزن بررسی شده است.

بهروز جهان‌نیا با بیان اینکه دو مخزن آسماری و بنگستان میدان دانان هم‌اکنون حدود ۱۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنند، تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به‌دست آمده از سوی پژوهشگاه صنعت نفت، افزایش بازیافت و تولید نفت را در دو مخزن آسماری و بنگستان میدان دانان داشته باشیم.