سامانه پیش ثبت نام پذیرش دانشجو

پیش ثبت نام پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

ورودی مهر ماه ۱۳۹۸

داوطلب گرامی ضمن تشکر از انتخاب مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، به آگاهی می رساند تکمیل فرم ذیل به منظور اعلام علاقمندی شما نسبت به ادامه تحصیل می باشد و پذیرش قطعی شما بعد از ثبت نام اصلی و اعلام اسامی قبولی از طریق سازمان سنجش خواهد بود.

 

فرم پیش ثبت نام (لطفا به فارسی تایپ کنید)

 • خانم
  آقا

 • شاغل
  غیر شاغل

 • کاردانی
  کارشناسی
 • کاردانی فنی شهرسازی
  کاردانی حرفه ای امور اداری
  کاردانی حرفه ای امور دفتری
  کاردانی فنی معماری شهری
  کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها
  کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری
  کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیر
  کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
  کاردانی فنی فناوری اطلاعات – خدمات الکترونیکی شهر
  مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی
  مهندسی فناوری عمران – حمل و نقل شهری
  مهندسی فناوری محیط زیست – بازیافت پسماند
  کارشنـاسی حرفـه ای مـدیریـت بـحـران در امـاکـن
  مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری
  مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
 • محصل
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
 • بروشور
  پیامک
  دوستان
  سایت مرکز
  کانال های مرکز
  رهگذر از جلوی ساختمان مرکز
  گوگل