با حکم مهندس حمید ایزدی سرپرست اداره حراست شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی منصوب شد

مدیرعامل شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در حکمی، سید همت موسوی را به‌ عنوان سرپرست اداره حراست این شرکت منصوب کرد.

در حکم مهندس حمید ایزدی به سید همت موسوی آمده است:

با یاری خداوند متعال به پیشنهاد اینجانب و تأئید مدیریت محترم و مبادی ذیربط از تاریخ این حکم به «سرپرستی اداره حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی» منصوب می گردید .
نظر به اهمیت و جایگاه ویژه حراست در صیانت از سرمایه های انسانی و فیزیکی شرکت، انتظار می رود با استفاده حداکثری از توان پرسنل خدوم سازمان و هماهنگی کامل با مدیریت ، رؤسای مناطق و سازمانهای نظارتی و حراست ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی و سازمان حراست در تأمین امنیت کامل شرکت برای تحقق اهداف تولیدی و خدمت به ملت و کشور بزرگ ایران اسلامی کوشا باشید. نگاه توسعه گرا با حفظ سرمایه های سازمان و استفاده تمام و کمال از امکانات به روز سخت افزار و نرم افزاری در چارچوب مقررات شرکت ملی نفت ایران ، تکریم ارباب رجوع و شناسایی ، پیش بینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به سرمایه های سازمان بمنظور تمرکز حداکثری بر «رونق تولید » که وظیفه اصلی و حرفه ای این شرکت می باشد ، مدنظر و مورد تأکید است .
امید است با اتکال به خداوند تبارک و تعالی در انجام وظایف محوله موفق باشید. لازم است از زحمات جناب آقای ارشادی که مسئولیت انجام این مهم را به عهده داشتند تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق نمایم .

 

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه حراست در صیانت از سرمایه های انسانی و فیزیکی شرکت، انتظار می رود با استفاده حداکثری از توان پرسنل خدوم سازمان و هماهنگی کامل با مدیریت ، رؤسای مناطق و سازمانهای نظارتی و حراست ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی و سازمان حراست در تأمین امنیت کامل شرکت برای تحقق اهداف تولیدی و خدمت به ملت و کشور بزرگ ایران اسلامی کوشا باشید. نگاه توسعه گرا با حفظ سرمایه های سازمان و استفاده تمام و کمال از امکانات به روز سخت افزار و نرم افزاری در چارچوب مقررات شرکت ملی نفت ایران ، تکریم ارباب رجوع و شناسایی ، پیش بینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به سرمایه های سازمان بمنظور تمرکز حداکثری بر «رونق تولید » که وظیفه اصلی و حرفه ای این شرکت می باشد ، مدنظر و مورد تأکید است . 
امید است با اتکال به خداوند تبارک و تعالی در انجام وظایف محوله موفق باشید. لازم است از زحمات جناب آقای ارشادی که مسئولیت انجام این مهم را به عهده داشتند تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق نمایم .