ساخت مشعل بدون دود برای نخستین بار در مناطق نفت خیز جنوب

 

مشعل بدون دود برای نخستین بار در کارگاه مرکزی مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ساخته شد.

معاون تعمیرات مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی با بیان این خبر گفت: این مشعل به درخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون جهت نصب در واحد بهره برداری شماره ۲ اهواز ساخته شد.

مهندس خسرو محسنی اظهار داشت:‌ این مشعل از نظر ارتفاع، وزن و طراحی فنی و مهندسی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که ساخت چنین سازه ای در کارگاه مرکزی اهواز سابقه نداشته و برای نخستین بار صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون مشعل های زیادی در کارگاه مرکزی اهواز ساخته شده است،‌ افزود: مشعل بدون دود واحد بهره برداری اهواز-۲ دارای ارتفاع ۳/۷۰ متر، وزن ۱/۵تن و نازل های خاص جهت حذف کربن نسوخته(دوده) است.

مهندس محسنی ادامه داد:‌ این مشعل در مدت زمان ۲۰ روز در کارگاه مرکزی اهواز ساخته و آماده نصب شد که از این نظر یک رکورد محسوب می شود.

وی، گفت: مشخصات فنی و مواد اولیه این مشعل از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تأمین و ساخت و بازرسی فنی از سوی مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی و با همکاری شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز کارون انجام شد.

معاون تعمیرات مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی افزود: مشعل بدون دود به منظور بهسوزی مشعل و کاهش آلاینده های هوا مطابق با استانداردهای زیست محیطی طراحی و ساخته شده است.

وی یادآور شد: نمونه ای از این مشعل سال گذشته توسط یک شرکت سازنده داخلی ساخته و در واحد بهره برداری شماره ۳ اهواز نصب شد.

 

 

وی، گفت: مشخصات فنی و مواد اولیه این مشعل از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تأمین و ساخت و بازرسی فنی از سوی مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی و با همکاری شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز کارون انجام شد.

معاون تعمیرات مدیریت تعمیر تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی افزود: مشعل بدون دود به منظور بهسوزی مشعل و کاهش آلاینده های هوا مطابق با استانداردهای زیست محیطی طراحی و ساخته شده است.

وی یادآور شد: نمونه ای از این مشعل سال گذشته توسط یک شرکت سازنده داخلی ساخته و در واحد بهره برداری شماره ۳ اهواز نصب شد.