گسترش همکاری بین دانشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره

 

دانشگاه صنعت نفت و شرکت  نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی امضا کردند؛

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی – پژوهشی بین کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد؛

از زمینه‌های مهم همکاری می‌توان به دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و… اشاره کرد. مدت زمان این تفاهم‌نامه پنج سال است.

 

 

دانشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی امضا کردند؛

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی – پژوهشی بین کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد؛

از زمینه‌های مهم همکاری می‌توان به دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و… اشاره کرد. مدت زمان این تفاهم‌نامه پنج سال است.

دانشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی امضا کردند؛

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی – پژوهشی بین کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد؛

از زمینه‌های مهم همکاری می‌توان به دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و… اشاره کرد. مدت زمان این تفاهم‌نامه پنج سال است.

دانشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی امضا کردند؛

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی – پژوهشی بین کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد؛

از زمینه‌های مهم همکاری می‌توان به دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و… اشاره کرد. مدت زمان این تفاهم‌نامه پنج سال است.

دانشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی امضا کردند؛

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی – پژوهشی بین کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد؛

از زمینه‌های مهم همکاری می‌توان به دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و… اشاره کرد. مدت زمان این تفاهم‌نامه پنج سال است.