طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی و نفتی در ایران به تصویب رسید

نماینده مجلس ایران از تصویب طرحی هوشمندانه در پاسخ به تحریم‌های نفتی و ایجاد رونق تولید و اشتغالزایی خبر داد.

نمایندگان مجلس ایران طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر، با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، کلیات آن را تصویب کردند.

سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این طرح، گفت: احداث پالایشگاه پاسخ هوشمندانه ایران به تحریم‌های نفتی، رونق تولید، اشتغالزایی و موضوع ارزش افزوده نفت است.

وی در ادامه افزود: از ۶۵۰ پالایشگاه موجود در دنیا، تنها ۴۰ پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که زمان تحریم نفتی، خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهند، بنابراین راهکار اصولی ضدتحریمی برای مقاوم‌سازی احداث پتروپالایشگاه به اندازه نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌ها و صادرات بیش از ۵۰ نوع محصول است که به علت تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست. یک پتروپالایشگاه طی ۴ سال ساخته می‌شود و امیدواریم این طرح کمک کند که پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی به مدت یک سال با استفاده از تسهیلات و تنفسِ خوراک ساخته شوند، هزینه این خوراک نیز به صورت اقساط ۱۲ ساله با نرخ ۴ درصد و برگشت سرمایه است.

سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این طرح، گفت: احداث پالایشگاه پاسخ هوشمندانه ایران به تحریم‌های نفتی، رونق تولید، اشتغالزایی و موضوع ارزش افزوده نفت است.

وی در ادامه افزود: از ۶۵۰ پالایشگاه موجود در دنیا، تنها ۴۰ پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که زمان تحریم نفتی، خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهند، بنابراین راهکار اصولی ضدتحریمی برای مقاوم‌سازی احداث پتروپالایشگاه به اندازه نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌ها و صادرات بیش از ۵۰ نوع محصول است که به علت تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست. یک پتروپالایشگاه طی ۴ سال ساخته می‌شود و امیدواریم این طرح کمک کند که پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی به مدت یک سال با استفاده از تسهیلات و تنفسِ خوراک ساخته شوند، هزینه این خوراک نیز به صورت اقساط ۱۲ ساله با نرخ ۴ درصد و برگشت سرمایه است.