دکتر علیرضا ورناصری: با تمام وجود به کمک مردم زلزله زده ی شهرمان بشتابیم

 

دکتر علیرضا ورناصری طی پیامی ضمن حضور فوری در مناطق زلزله زده ی مسجدسلیمان از تمامی یاران، اقوام،هواداران خود و دلسوزان مسجدسلیمان خواست که هرچه سریعتر به یاری زلزله زدگان محروم و شریف مسجدسلیمان بشتابند
ایشان با بیان این نکته که وظیفه ی همه ی ماست که به جای شعار و نظر دادن دورادور از نزدیک به حمایت مردم مظلوم شهرمان بشتابیم افزود بیش از ۵۰ درصد بافت شهر فرسوده است و در این سالها هرگز مسئولان به فکر ترمیم و نوآوری بافت ها و مناطق فرسوده ی شهر نبوده اند و این بی مبالاتی بر حجم ویرانی ها افزوده است
ایشان در پایان ضمن عرض تسلیت به خانواده ی متوفی حادثه ی زلزله ی امروز برای مجروحان آرزوی سلامت عاجل نموده و برای بازدید و دیدار با افراد آسیب دیده به سمت بیمارستان مسجدسلیمان رهسپار گردید

 

 

 

دکتر علیرضا ورناصری طی پیامی ضمن حضور فوری در مناطق زلزله زده ی مسجدسلیمان از تمامی یاران، اقوام،هواداران خود و دلسوزان مسجدسلیمان خواست که هرچه سریعتر به یاری زلزله زدگان محروم و شریف مسجدسلیمان بشتابند
ایشان با بیان این نکته که وظیفه ی همه ی ماست که به جای شعار و نظر دادن دورادور از نزدیک به حمایت مردم مظلوم شهرمان بشتابیم افزود بیش از ۵۰ درصد بافت شهر فرسوده است و در این سالها هرگز مسئولان به فکر ترمیم و نوآوری بافت ها و مناطق فرسوده ی شهر نبوده اند و این بی مبالاتی بر حجم ویرانی ها افزوده است
ایشان در پایان ضمن عرض تسلیت به خانواده ی متوفی حادثه ی زلزله ی امروز برای مجروحان آرزوی سلامت عاجل نموده و برای بازدید و دیدار با افراد آسیب دیده به سمت بیمارستان مسجدسلیمان رهسپار گردیددکتر علیرضا ورناصری طی پیامی ضمن حضور فوری در مناطق زلزله زده ی مسجدسلیمان از تمامی یاران، اقوام،هواداران خود و دلسوزان مسجدسلیمان خواست که هرچه سریعتر به یاری زلزله زدگان محروم و شریف مسجدسلیمان بشتابند
ایشان با بیان این نکته که وظیفه ی همه ی ماست که به جای شعار و نظر دادن دورادور از نزدیک به حمایت مردم مظلوم شهرمان بشتابیم افزود بیش از ۵۰ درصد بافت شهر فرسوده است و در این سالها هرگز مسئولان به فکر ترمیم و نوآوری بافت ها و مناطق فرسوده ی شهر نبوده اند و این بی مبالاتی بر حجم ویرانی ها افزوده است
ایشان در پایان ضمن عرض تسلیت به خانواده ی متوفی حادثه ی زلزله ی امروز برای مجروحان آرزوی سلامت عاجل نموده و برای بازدید و دیدار با افراد آسیب دیده به سمت بیمارستان مسجدسلیمان رهسپار گردید