به همت مناطق نفتخیز جنوب حدود ۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دشت آزادگان از آب تخلیه شد

 

به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حدود ۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سیل زده دشت آزادگان به منظور آماده سازی برای کشت تابستانه و پاییزه از آب تخلیه شد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور پیگیری و اجرایی با بیان این مطلب گفت: پیرو تصمیم قرارگاه بازسازی و نوسازی استانداری خوزستان در خصوص تخلیه آب مزارع دشت آزادگان، این شرکت ۲۱ دستگاه انواع ماشین آلات و تجهیزات خود را شامل کمپرسی، کشنده تریلر، تانکر سوخت، بنزکرن، بلدوزر، بیل مکانیکی، لودر و خودروی سبک به این امر اختصاص داد.

مهندس محمد خانچی اظهار داشت: با استقرار تجهیزات و ماشین آلات مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناطق نفت خیز جنوب، ۵ نقطه از سیل بندهای تخریب شده در زمان سیلاب ترمیم و حدود ۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای دفار، دبیه، کسر، صفاف/شماریه و مسیر چزابه دشت آزادگان از آب خارج و آماده کشت تابستانه و پاییزه شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در مدت ۱۴ روز انجام شد از زحمات کارکنان مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید که در این گرمای طاقت فرسا و شرایط محیطی نامناسب به مردم شریف دشت آزادگان خدمت رسانی کردند تقدیر و تشکرنمود

 

مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور پیگیری و اجرایی با بیان این مطلب گفت: پیرو تصمیم قرارگاه بازسازی و نوسازی استانداری خوزستان در خصوص تخلیه آب مزارع دشت آزادگان، این شرکت ۲۱ دستگاه انواع ماشین آلات و تجهیزات خود را شامل کمپرسی، کشنده تریلر، تانکر سوخت، بنزکرن، بلدوزر، بیل مکانیکی، لودر و خودروی سبک به این امر اختصاص داد.

 مهندس محمد خانچی اظهار داشت: با استقرار تجهیزات و ماشین آلات مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناطق نفت خیز جنوب، ۵ نقطه از سیل بندهای تخریب شده در زمان سیلاب ترمیم و حدود ۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای دفار، دبیه، کسر، صفاف/شماریه و مسیر چزابه دشت آزادگان از آب خارج و آماده کشت تابستانه و پاییزه شد.

 وی با بیان اینکه این اقدامات در مدت ۱۴ روز انجام شد از زحمات کارکنان مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید که در این گرمای طاقت فرسا و شرایط محیطی نامناسب به مردم شریف دشت آزادگان خدمت رسانی کردند تقدیر و تشکر نمود