دکتر بحرینی:توجه به مسائل و مشکلات مرزنشینان استان خوزستان موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه میشود.

دومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری به ریاست دکتر سید محمد علی بحرینی مقدم معاونت هماهنگی امور اقتصادی، توسعه منطقه ای و بین الملل استانداری  و با حضور هیاتی از سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین مدیران بخش های دولتی و خصوصی استان برگزار گردید.

 

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان، کارشناس سازمان توسعه تجارت ایران  گزارشی را از وضعیت مرزنشینان کشور و استان خوزستان بر اساس آمار سامانه یکپارچه مدیریت مرزی ارائه داد و در ادامه حاضرین پیرامون نارسایی ها و مشکلات مرز نشینان خوزستان مطالبی را ارائه نمودند.

 

در ادامه دکتر بحرینی عنوان کرد: توجه به مسائل و مشکلات مرزنشینان استان خوزستان موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه میشود.

 

معاون استاندار ضمن برشمردن توانایی های استان خوزستان و سهم آن در تولید ناخالص ملی از کمبود امکانات و بی توجهی نسبت به نیازهای مرزنشینان استان خوزستان انتقاد کرد و اظهار امیدواری نمود مسائل و مشکلات مربوط به مرزنشینان از طریق مرکز پیگیری و نسبت به رفع آنها اقدام شود.