محیط زیست مسجدسلیمان ضعیف،خنثی و ناکارآمد

محیط زیست مسجدسلیمان ضعیف،خنثی و ناکارآمد

مشکلات زیست محیطی در حالیکه انتخاب دکتر علیرضا ورناصری به عنوان نماینده نوید روزهای خوش را برای مردم حوزه ی انتخابیه می دهد متاسفانه بعضی ادارات مسجدسلیمان بقدری دچار سوء مدیریت و ضعف مدیریت هستند که نمی دانیم از...

ادامه مطلب ...