اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

[secondary_title]

ابلاغ یک قانون به وزارت نفت جهت اجرا از طرف رئیس جمهور

 

اصلاح مواد (۱۳) و (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (بخشنامه شماره ۲۴۳۵۰۱ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ وزارت نفت).
شرط حداکثر سابقه مورد نیاز برای انتقال از سایر دستگاه‌ها به وزارت نفت و شرط سنی بازنشستگی اصلاح شد.

به پیوست اصلاحیه ماده (۱۳) و جزء “الف” بند (۱) ماده (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که در اجرای ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با پیشنهاد وزیر محترم نفت و تأیید کارگزین آنلاین معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رئیس محترم جمهور (نامه شماره ۸۵۳۵۲ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۱ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور) رسیده است، جهت استحضار و دستور بهره‌برداری مقتضی ارسال می‌گردد.

مهدی علی مددی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

اصلاحیه ماده (۱۳) و جزء “الف” بند (۱) ماده (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
مستند به ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۲ و ماده (۴۰) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، ماده (۱۳) و جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت که طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ ابلاغ شده است، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- متن ذیل به انتهای ماده (۱۳) اضافه می‌شود:

انتقال افراد متقاضی فاقد شرط حداقل (۱۵) سال عضویت در صندوق‌ها با حفظ صندوق بازنشستگی فعلی (مبدأ) امکان‌پذیر می‌باشد. این افراد صرفاً با رعایت شرط سنی بازنشستگان صنعت نفت بازنشسته می‌شوند.

۲- متن ذیل جایگزین جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) و تبصره (۱) آن می‌شود:

الف- سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی:

سن بازنشستگی عادی کارمند (۶۰) سال برای کارمند مرد و (۵۵) سال برای کارمند زن تعیین می‌گردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی بمنظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه باید حداقل (۱۰) سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد.

تبصره ۲- سن مذکور برای کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌ناه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (۱/۹/۱۳۹۳) استخدام گردیده یا می گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال تعیین می گردد.
کارمندان مذکور به هنگام بازنشستگی عادی بمنظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه باید حداقل (۱۵) سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشند.

۳- تبصره (۲) جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) حذف و تبصره (۳) به “تبصره (۲)” تغییر می‌یابد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار