اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

[secondary_title]

با حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد

عبدالرحمن نیک سرشت

با پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.
در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی ها و تجارب ارزنده ی جنابعالی از این پس “امور اجرائی و پیگیری های هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس علی الخصوص در ارتباط با سازمان ها و شرکت های دولتی و حوزه ی شورا و شهرداری” بِه شما محول می گردد.
امید است در انجام وظایف محوله همچون همیشه نهایت تلاش و همت خود را بِه کار بندید.

هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس

با پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.
در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی ها و تجارب ارزنده ی جنابعالی از این پس “امور اجرائی و پیگیری های هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس علی الخصوص در ارتباط با سازمان ها و شرکت های دولتی و حوزه ی شورا و شهرداری” بِه شما محول می گردد.با پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار