برای اولین بار محقق شد؛ ایمن سازی و تعمیر تاج چاه اهواز-۲۶۹ با استفاده از پکر/پلاگ قابل بازیافت ساخت داخل

برای اولین بار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ایمن سازی و تعمیر تاج یک حلقه چاه نفتی با استفاده از پکر/پلاگ قابل بازیافت ساخت داخل انجام شد.

مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان این خبر گفت: با این اقدام ابتکاری، از تعمیر چاه با دکل و هرزروی سیال درون سازند و نهایتاً از تحمیل زمان و هزینه های اضافی به شرکت جلوگیری به عمل آمد.

مهندس صادق فتح الهی افزود: در این عملیات علاوه بر صرفه جویی حدود ۱۰ میلیارد تومان در هزینه تعمیر چاه، زمان تعمیر و راه اندازی چاه از حدود ۶ ماه به ۱۰ روز کاهش یافت.

وی درباره این عملیات توضیح داد: چاه اهواز-۲۶۹ به دلیل نشت داخلی شیرآلات سرچاهی در برنامه تعمیر قرار گرفت که کارشناسان این مدیریت با هدف کاهش زمان و هزینه های تعمیر چاه با دکل، استفاده از تجهیزات و قطعات جدید برای نصب بر روی تاج چاه را در دستور کار قرار دادند.

مهندس فتح الهی گفت: پس از ساخت و تامین تجهیزات، قطعات و اتصالات تکمیلی مورد نیاز، با انجام تغییرات و اصلاحاتی در توپک قابل بازیافت موجود که از سوی دانشگاه صنعتی شریف ساخته شد و همچنین متعلقات (BHA) مربوطه، برای نخستین بار در مناطق نفت خیز جنوب توپک قابل بازیافت به عنوان توپک/پلاگ موقت جهت ایمن سازی و تعمیر تاج چاه با موفقیت مورد استفاده واقع شد و مجدداً چاه با دبی ۱۴۰۰ بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت.

مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیان کرد: طراحی و ساخت ابزار درون چاهی توپک قابل نصب/برداشت با همکاری و نظارت مستمر کارشناسان اداره مهندسی بهره برداری ستاد برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه صنعتی شریف و تحت عنوان طرح پژوهشی “طراحی و ساخت ابزار درون چاهی توپک قابل نصب/برداشت” اداره ساخت کالا انجام و اجرا شده است.

وی یادآور شد: ابزارهای درون چاهی توپک قابل نصب/برداشت ساخت داخل تاکنون با نظارت کارشناسان اداره مهندسی بهره برداری ستاد و ناحیه در ۶ عملیات اسیدکاری انتخابی در چاه های میادین اهواز، مارون و آغاجاری با موفقیت استفاده و موجب افزایش دبی ۳ هزار بشکه در روز گردیده و برای اولین بار به عنوان پکر /پلاگ در چاه اهواز۲۶۹ مورد استفاده قرار گرفته است.

مهندس فتح الهی با بیان اینکه از این روش می توان برای تعمیر تاج چاه و شیرآلات چاه های مشابه نیز استفاده کرد از تلاش کارشناسان ذیربط در اداره های مهندسی بهره برداری ستاد و مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های مناطق نفت خیز جنوب و مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تقدیر و تشکر کرد.